Mörkläggning om forskning på Karolinska Institutet (KI)


Karolinska Institutet (KI) är världskänt för sin medicinska forskning men

nu kan två skribenter på Newsvoice avslöja en skandalös mörkläggning

av statistiskt säkerställd healing-forskning på KI.

Studien visade bl a på 85% snabbare sårläkning med healing än i

kontrollgruppen. Dessutom visade det sig att även distanshealing

fungerade! Fynden utesluter helt att healing är en placeboeffekt.


Nu kan healing integreras i vården, skriver Eva Olsson och Tony Eckardt,

som fått tag på kopior av forskningen som stals från KI.


Resultat från 3 års healing-forskningpå råttor, som gjordes på KI under åren 1995-1997, tystades ner och alla papper och data försvann.

De stals enligt professor Kerstin Uvnäs-Moberg som ledde forskningen. Förutom att alla healingresultat stals, uppmanades dessutom professor Kerstin Uvnäs-Moberg av en hög chef i KI:s ledning, att lägga ner healing-forskningen.


Vem den höga chefen i KI:s ledning var, som beordrade mörkläggning, ville professor Uvnäs-Moberg dock inte berätta.

Healingforskningen visade påvad man kallar för signifikans, mycket tydliga resultat på att healing fungerade på råttor. Forskningen visade t.ex. 85 % snabbare sårläkning med healing jämfört med kontrollgruppen. Detta ville någon på KI dölja. Att försöket gjordes på djur och inte på människa visar att det inte kan röra sig om någon placeboeffekt. Även distanshealing visade sig fungera –Channie West kunde påverka råttorna på KI:s laboratorium på 4 mils avstånd.

Lyckligtvis hade Channie Westav sin forskningsledare underrättats om att forskningen kunde vara stöldbegärlig så hon hade lyckats att ta kopior på en del av forskningsresultaten som hon hade medverkat i. Detta verkar vara det enda som finns kvar av all denna forskning. Channie berättar om hyllmetrar med pärmar med forskningsresultat som försvann.

Vem ville dölja healing-forskningen och varför? Vem stal forskningen?


Läs mer & Källa:

KI mörkade statistiskt säkerställd forskning på healing - Artikelserie och videoinslag - NewsVoice


Channie berättar vidare att hon lyckades ta kopior på en del av forskningsresultaten som hon medverkat i, vilket hon hemlighöll för KI.

Detta verkar vara det enda som finns kvar av all denna forskning.

Vi har nu kopierat och spritt dessa forskningsresultat till många personer och platser ifall någon tjuv skulle komma på tanken att stjäla igen,

så finns det bevis på forskningen på flera ställen, samt publicerat på nätet.


Channie West fickävenuppleva diverse hot från KI vilket skrämde henne till tystnad en lång tid. Men nu vill hon att hennes historia ska komma ut.

https://youtu.be/K7v25Srxj3URedan år 2000 då jag (Marie Rittstam) gick mina första reikiutbildningar för Andras och Maria Bodnar hörde jag talas om denna forskning och mörkläggning, Andras berättade då en del om denna forskning, vilka tydliga resultat de fått och att forskarna/proffessorerna tvingats medge att healing fungerar men sedan tystades allt ner och forskningsmaterialet va som bortblåst.

Andras berättade om att någon lyckats rädda visst material men jag visste inte då vem som smugglat undan kopiorna, Andras nämnde kopiorna men inga namn. Det va mycket hysch hysch då och det verkade som att många blev rädda, då ett statligt institut kunde agera på detta sätt så undrade man så klart "var drar de gränsen" /Marie RittstamFoto: Diego Cervo– bild i kollage med KI:s logo