Vad är skillnaden på Reiki och andra healingformer?

”Vad är det för skillnad på Reiki och andra metoder?” 

Det är en del som anser att det finns markanta skillnader men enligt min mening är

det i stort sett detsamma. Som sagt i stort sett..

Om man djupdyker lite och undersöker vad de olika metoderna handlar om samt

läser på om de olika formerna så blir svaret detsamma – nämligen energi.

Energi är energi och ingen kan äga eller sätta copyright på energi, energi försvinner

aldrig utan den övergår i nästa form och sedan vidare till nästa form osv. Däremot kan man utveckla olika metoder för att förstå, ta del av, använda energi på olika sätt.

Själva metodiken kan man hävda är sin egen uppfinning.

Lite som med religioner, alla religioner har minst en gud som tillbes och anhängarna hänvisar till, men samfundet har sin egen teori om hur det fungerar.

Allt är energi som är sammankopplat

Men tittar vi på det i ett större sammanhang i ett kvantfysiskt perspektiv så består allt av energi, allt är ihopkopplat med vartannat och varandra i ett stort nätverk.

Healing är helt enkelt att aktivt kanalisera energi från det stora nätverket vi alla är delaktiga i, i syfte att göra någon annan eller/och oss själva gott.


Tar då inte vi healers energi ifrån någon annan så att den blir försvagad eller lidande?


Allt runtomkring oss består som sagt av energi i olika former.

När vi healar kanaliserar vi energi som samlas/dras till oss ifrån universum/källan ja det finns många namn på vår källa, men det kommer inte tex. ifrån grannens energiska ungar utan det är energi som vi får tillgång till när vi öppnar upp oss, alltså initieras/tänds.

Det vi riktar vår uppmärksamhet på är det vi aktiverar och förstärker, och när vi aktivt utövar någon form av healing så aktiverar vi attraktionslagen, att vi vill att helande livsenergi skall flöda till förmån för det högsta bästa för alla inblandade.


Hur kan det då komma sig att vissa healers får mer häpnadsväckande resultat än andra?

Mitt svar är att vissa är starkare kanaler för energin av olika anledningar.

Somliga är födda med det helt enkelt.

Det här är ju en förmåga vi alla en gång haft en mer medveten tillgång till, men som vi med tiden och utvecklingen gömt undan och faktiskt tvingats glömma för att överleva i inkvisitioner och häxprocesser.

Det har alltid funnits personer med speciellt starka krafter, de kloka gummorna och gubbarna, shamaner, medicinmän osv.

Dessa personer finns än idag och de har påfallande ofta inte gått någon speciell kurs i ämnet eller blivit initierade av någon och har inga diplom som styrker deras healingarbete, istället kanske de går hela sin barndom ihop med en äldre healer, shaman, medicinman etc för att få kunskapen och förmågorna till sig eller är de helt enkelt födda med förmågan.

Det finns de som kan få konkreta resultat som syns på röntgenbilder, stoppa inre blödningar osv.

Dock är det viktigt att man kanaliserar energi om man ska ge det till andra, så att man inte tar av sin egen energi. Ta hjälp att öppna kanalen om man inte är helt säker på att man verkligen kanaliserar energin. Jag förespråkar alltid att man går Reiki 1 innan man ger healing mer frekvent så att man vet att energin flödar igenom en.

Men känner du med dig att du är en naturhealer och inte vill går någon kurs, känn efter hur du mår efter att du gett någon healing.

Blir du pigg och känner dig på G efter att du gett healing eller känner du dig matt, olustig eller som en urdragen skurtrasa?

Känner du dig som det sistnämnda är det viktigt att du får hjälp med din egen utveckling, för annars kommer du dränera dig själv.

Alla kan ge energi, av sin egen energi men att bara ge av sin egen energi kan bli både utmattande och uttömmande i längden.

Energi tjuvar

Sen har vi dessa energitjuvar eller vampyrer som de även kallas.

När man stöter på dessa människor är det bra att kunna skärma av så att de inte slukar ens energi/kraft.

Ibland är de så energikrävande att man får överväga att helt bryta kontakten men det är ju inte alltid detta går, det kan vara människor man helt enkelt måste ha kontakt med ex kollegor eller nära som man vill ha kontkat med.

Hur du skärmar av för att behålla din energi och inte påverkas av andras får du lära dig samt aktivt öva på om du går hos mig på andlig utveckling.

Många energitjuvar vet inte ens om att de påverkar andra på detta uttömmande vis utan de suger åt sig andras energi och känner bara att de mår bra av det.

Det är vårt eget ansvar att ta hand om oss, vår aura och energi, det är viktigt att inte klandra andra över detta.

Varför jag har valt Reiki

Man behöver som sagt inte använda någon speciell metod för att utföra healing, det är din intention som styr.

Anledningen till att jag valt att arbeta med och lära ut och sprida just Reiki är flera anledningar.

Från första början berodde det helt enkelt på att det va denna form jag kom i kontakt med, detta va i slutet på 1990-talet alltså innan vi kunde söka information på nätet etc så det beror mycket på att det är de mest spridda metoderna och ödet.

Reiki återfinns i olika kulturer och religioner över hela världen och har miljontals utövare.

Undervisningen för att gå Reiki för de som är anslutna till Förenade Reikiförbundet i Sverige ger dessutom garanti att man får en omfattande undervisning med krav på vad som ska undervisas på kursen som minimum.

Det finns ett högre, kollektivt medvetande man kopplar in sig på när man börjar använda energin,

vilket gör det lättare att komma igång och känna att det fungerar.

Sen är en annan stor anledning att det finns ett schema med handpositioner, en mall för hur man skall göra.

Det är som att få stödhjul när man skall lära sig cykla!

 

När jag jobbar med att lära ut inom andlig utveckling eller intuition överlag är det vanligaste problemet att många

fastnar i att man tvekar på att man kan, att man inte har ”gåvan” osv.

När du lär dig Reiki kan du strunta i det. Gör som det står i schemat så funkar det!

Jag har träffat många som har tvekat och tyckt att de inte känner någonting alls,

men den som får behandling kan vittna om att det med all säkerhet fungerar.

När du har börjat få kläm på att det fungerar är det bara att släppa taget om handpositioner och schema och börja följa energin.

Alla kan lära sig!

Alla kan lära sig använda Reiki, faktiskt alla som vill.

Sen är det kanske inte meningen att alla som blir healers ska frälsa världen med sina händer.

Jag tycker däremot att alla borde lära sig healing – men främst för sin egen skull.

För att bli varse om energi och hur vi påverkas av, och själva påverkar vår omgivning.

Det stora arbetet gör man med sig själv, det är ingen process som man blir klar med och kan slå ihop boken.

Energi är dynamisk och står aldrig stilla, vi utvecklas och förändras vi hela tiden.

Om vi själva mår bra och har en medvetenhet om att energi är en växelverkan och att det vi ger ut kommer tillbaka, blir vi mer kärleksfullt inställda mot andra levande varelser vilket genererar till mer kärleksfull värld att leva i.