Reikins historia

Många anser att Mikao Usui eller Usui Sensei, som vi vördnadsfullt kallar honom, var den som skapade Reiki och att ordet Reiki endast tillskrivs den metod som han upptäckte och utvecklade. Detta va i början på 1900-talet, då fanns endast metoden i Japan och det va inte förrän en av Usui Sensei´s elev Hayashi Sensei som även va läkare gav Takata Sensei sin Reikiundervisning. Detta va i slutet på 1930-talet och det va Takata Sensei som förde kunskapen ut ur Japan. Takata Sensei förenklade tekniken då hon inte ansåg att västerlänningar skulle klara behärska den komplicerade japanska stilen. Reikin har fortsatt att utvecklas men framförallt får fler och fler upp ögonen för Reiki. Många är blockerade och tror inte på sig själv och sin egen förmåga men det börjar släppa och fler inser att det är på riktigt och att det fungerar. 


På Reikiutbildning går vi in mer om hur Usui Sensei fått till sig sina kunskaper och metoder, samt mer historia om hur Reikin användes, utvecklades och kom till oss i väster.


I januari 2014 blev Master William Lee Rand under en Session medveten om en healingenergi som va renare och av högre medvetandenivå än något han tidigare upplevt. Under sessionen tog han emot symbolen och initieringen för den. Han fick då också veta att det va denna metod han skulle använda sig av och lära ut Holy Fire®.

Det är  Holy Fire®  system och metod som jag använder när jag ger Reiki och även utbildar i Reiki.

Holy Fire® är ett registrerat varumärke som tillhör William Lee Rand