Reikins historia

Reikins grundare Mikao Usui

Usui föddes 1865 i en mindre by i Japan. Han var andra barnet i en syskonskara av fyra. I byn fanns en enkel buddistisk skola vilket anses ha format Usui. Det finns inte mycket historia bevarat om Usui från den här tiden, men vi vet att han tog många arbeten. Bland annat blev han politisk sekreterare vilket innebar mycket resande. Under sin uppväxt studerade han även historia, medicin och anatomi, buddism, kristendom, psykologi, asketism och spådomskonst. Han ställde sig ofta frågan: Vad är meningen med livet? Ju mer kunskaper och insikter han fick så blev det uppenbart för honom att målet med livet är att nå ”An-Jin Ryu-Mei” (kan översättas ungefär: ”tillståndet av totalt mentalt lugn eller komplett stillhet”.)

Insikten fick honom att 1919 söka sig till ett Zentempel i Kyoto och skriva in sig för tre års djup retreat och kontemplation. När de tre åren hade gått hade han fortfarande inte nått det han hade sökt och efter att ha vänt sig till sin Zenmästare begav han sig till Mount Kurama. Han fastade och mediterade under tre veckor. På den tjugoförsta dagen satt han som vanligt i djup gassho-meditation när ett ljussken träffade honom i pannan och han föll medvetslös ner. När han till slut vaknade upp upplevde han hur kroppen vibrerade av energi. Han kände sig utvilad i både kropp och själ. Det här var första gången han upplevde kraften av reiki.

Usui sökte upp sin Zenmästare som bekräftade Usuis upplysning och mästaren föreslog att Usui skulle lära ut det han hade lärt sig. Zenmästaren berättade också att den helande kraften som Usui hade fått var en bieffekt till den stora upplysningen som kommit till honom och att den borde läras ut till för mänsklighetens bästa.

Usui följde mästarens råd och en månad efter sin stora upplevelse på Mount Kurama flyttade Usui till Tokyo och startade “The Usui Reiki Ryoho Gakkai”. Målet med organisationen var att dagligen respektera Reiki och att arbeta tillsammans med reikin och sig själv. Man såg reikin som en universell livsenergi som gav glädje, hälsa och välmående till alla levande varelser. Usui började lära ut sin metod. I september 1923 drabbades Japan av ett stort jordskalv som resulterade i att mängder med människor dog eller skadades. 1,5 miljoner människor blev hemlösa när 700000 hus totalförstördes i skalvet och bränder. Usui arbetade hårt med att hjälpa människor som drabbats tillsammans med andra medlemmar i The Usui Reiki Ryoho Gakkai. Usui hade fram till dess varit den enda som kunnat initiera andra till Reikin, men i samband med katastrofen lärde han upp åtta av sina främsta medlemmar så att de också kunde initiera andra till reikin.

Insatserna gjorde Usui berömd i hela Japan och reste runt för att sprida reikin. Under en av dessa resor drabbades han av en stroke och avled i mars 1926.


På Reikiutbildning går vi in mer om Usui Senseis historia, de olika positionerna, metoderna och hur de användes, utvecklades och kom till oss i väster.

Vi går även igenom varför vi använder de olika positionerna och metoderna.


Chujiro Hayashi tar fram Reikin som vi känner den idag

En av Usuis främsta elever var Chujiro Hayashi. Hayashi var läkare i Japanska armén. Usui hade uppmanat Hayashi att bryta sig ur The Usui Reiki Ryoho Gakkai och starta sin egen grupp/organisation. Hayashi följde uppmaningen och startade ”The Hayashi Reiki Kenkyukai”.[6]Medan Usuis sätt att arbeta med reikin skiljer sig från det sättet vi arbetar på idag, så känner vi igen oss mer i Hayashis metod. Han dokumenterade, tog fram handpositioner, införde tydliga metoder för initiering samt använde sig av britsar vid behandlingarna.[7]


Hawayo Takata tar vid stafettpinnen

Hawayo Takata föddes 1900 på Hawaii och av familjeskäl reste hon till Japan i början av 1930-talet. Under sin resa till Japan sökte hon upp Dr Hayashis reikiklinik pga sviktande hälsa och blev botad från sina sjukdomar. Hon blev så tacksam och häpen över reikins effekter att hon gick i lära hos dr Hayashi mot att hon arbetade på hans klinik.

1937 återvände hon till Hawaii och etablerade en reikiklinik. Hon gav behandlingar och undervisade i Shoden och Okuden (det som idag kallas för reiki 1 och reiki 2). Det var först 1970 som hon började undervisa i Shinpiden (masternivån).


Wanja Twan tar Reikin till Sverige

Reikin började sprida sig över världen. Den som introducerade reikin i Sverige var Wanja Twan. Wanja flyttade till Kanada när hon var ung och där lärde sig reiki av Fru Takata. Vid sina resor till Sverige spred hon reikin.

Monika Palo, som lärde sig Reiki av Wanjas kollega Irma, berättar:

”Wanja är/var en stark och kraftfull pionjär som utbildade världen över. Hon förmedlade stolt Usuis traditionella linje. Hennes mästare Takata blev en innerlig vän till Wanja. Wanja gjorde återkommande besök till Sverige. Irma var rätt säker på att det var 1982 som Wanja introducerade Reiki i Sverige. Irma Gustafsson var den som hjälpte henne att sprida Reiki bl.a i Sverige. Hon följde Wanja worldwide, till flera länder, i flera år.”

När Förenade Reikiförbundet invigdes i maj 2006 fanns Wanja på plats. Twan avled i september 2019.


Master William Lee Rand

I januari 2014 blev Master William Lee Rand under en Session medveten om en healingenergi som va renare och av högre medvetandenivå än något han tidigare upplevt. Under sessionen tog han emot symbolen och initieringen för den. Han fick då också veta att det va denna metod han skulle använda sig av och lära ut Holy Fire®.

Det är  Holy Fire®  system och metod som jag använder när jag ger Reiki och även utbildar i Reiki.

Holy Fire® är ett registrerat varumärke som tillhör William Lee Rand


Text delvis kopierad från Förenade reikiförbundet i Sveriges hemsida