Förklaring om skillnad mellan

Usui Reiki och Holy Fire® III Reiki?

Skillnaden på Usui Reiki och Holy Fire® III Reiki


Sammanfattning

En av skillnaderna mellan traditionell Usui Reiki och Holy Fire® Reiki är att initieringarna har förändrats. Istället för handpositioner och Japanska ritualer så sker initieringen via guidade upplevelsemeditationer som kallas placeringar och tändningar.

Tanken är att varje elev, på ett individuellt plan, ska vägledas av Holy Fire®. Energin går direkt till eleven, istället för genom läraren och kräver heller ingen speciell ritual. Holy Fire® energin kommer att arbeta på många olika nivåer och anpassar sig till elevens individuella behov.


Bakgrund

William Lee Rand, grundare till ICRT

www.reiki.org

fick till sig Holy Fire® 23 januari 2014.

Det var en torsdagsmorgon och på fredagen skulle han ha en ART/Masterklass. Han blev guidad att använda Holy Fire® för Master initieringen. På den tiden initierades fortfarande Usuis 3 första symboler genom ritualer och handpositioner. William fick till sig att de tibetanska symbolerna och teknikerna med Violett andning skulle tas bort. Dessa energier hade liksom tjänat sitt syfte och de nya energierna behövde få plats och anpassas till hans system.


I december 2015 fick William till sig Holy Fire® II

Det blev som en uppgradering för att skapa ytterligare möjligheter för fler att bli utbildade och därigenom sprida Reiki till en ännu bredare krets. Webinar för de som gått Holy Fire® togs fram. Genom uppgraderingen fick deltagaren förmågan att ge initieringarna för Reiki I & II samt mastersymbolen som tändning och placering istället för ritualer och handpositioner.

De guidade upplevelsemeditationerna tog helt över.


I september 2018 fick William till sig Holy Fire®III

Under andliga helande sessioner med Colleen Benelli, som är en av Williams LRMTs och har omfattande utbildning i shamanism och som också fick utbildning från Janice, började William få information om att något nytt skulle komma till hans Reiki-övning.

Dessutom, när William övervägde Reiki-klasserna han skulle genomföra på Mount Kurama i Japan, som är det heliga berget där Usui Sensei hade en andlig upplevelse och fick Reikis gåva, fick han veta att något mycket viktigt skulle äga rum där.

Den 21 september 2018, medan de genomförde dessa klasser, uppträdde en ny nivå av Holy Fire®energi. Colleen gav vägledning från Jesus om att han skulle undervisa dessa klasser på ett annat sätt. I stället för att ge en förtändning som görs i Holy Fire® II-klasserna, skulle han ändra den till en vanlig tändning för totalt fyra tändningar snarare än tre som tidigare gjordes.

Tändningen leds av läraren som ger en kort, guidad meditation som varar i fem till sju minuter och sedan slutar prata medan mild musik spelas i bakgrunden.

Denna process gör att tändenergin kan interagera direkt med elevens energifält snarare än att kanaliseras genom läraren.

Hela upplevelsen fortsätter i cirka 26 minuter totalt.


Hur går det till

I Holy Fire® Reikisystemet gör vi nu våra initieringar genom placeringar i Reiki I och II samt för Usuis Mastersymbol. Det är viktigt att ha i åtanke att detta bara är en av alla varianter av initieringsstilar som finns och har funnits sedan Usui Sensei. Även Usui Sensei hade olika sätt att initiera på beroende på vem/vilka han hade framför sig. Det är också viktigt att veta att de tibetanska energierna fortfarande både är användbara och givande för dem som inte har gått en Holy Fire® kurs. Inget är bättre eller sämre, bara olika tekniker och verktyg för att uppnå ett resultat.


Många använder idag Takata Senseis initieringsstil. Den och flera andra initieringsstilar görs genom en ritual med ett antal handpositioner. Energin går genom en lärare/master och sen till eleven. Skillnaden med Holy Fire® är att Holy Fire® Reiki går direkt till eleven. I Holy Fire® III systemet är alltså verktygen för initieringar numera guidade upplevelsemeditationer. Placeringarna och tändningarna är, med andra ord, bara en initieringsstil som används i Usui Holy Fire® Reiki.


Modernisering och utveckling

Att ta bort symboler, ritualer kan tyckas kontroversiellt och det har väckt mycket frågor och funderingar. Det är inte alltid lätt med förändring och att lära nytt. Jag tror inte att Holy Fire är för alla. Antingen dras man till denna nyare, mer moderna metod eller så vill man fortsätta använda de japanska ritualerna. Som sagt, inget är bättre eller sämre än det andra.

Vi vet idag att Usui själv hade olika variationer av de initieringar som han gav. Det är heller inte oväntat att vi får nya metoder på tjugohundratalet och att energierna utvecklas och vibrerar på nya sätt än tidigare.


Egen reflektion

Ibland får jag frågan om energierna är högre, finare, ljusare? Och det är nog en fråga som egentligen inte går att besvara men samtidigt tänker jag att när energin går direkt till eleven utan att kanaliseras via Mastern måste energin bli mer ursprunglig då den inte på något sätt förändras som annars kunde varit fallet ex.beroende på vilken dagsform Mastern har eller andra möjliga faktorer som kan spela in. Men det är bara en tanke jag har.

Jag använder energier på olika sätt och har så gjort sedan jag gick min första healingutbildning 2000. För mig har Reiki utvecklats under åren och sedan Holy Fire® blivit väldigt tydlig i sina två delar. Den ena delen som en andlig utveckling och vägledning och den andra delen som en teknik i behandlingar och utbildning.


Andlig utveckling genom Reiki

För att fylla mig själv med härlig energi har jag genom åren jag skaffat mig en mängd med verktyg och tekniker som jag kan använda. Mina läromästare på det andliga planet har varit många och jag är dem evigt tacksam. För mig är det självklart att kvalitet på ljuset och energin som är utanför mig även finns inom mig. Och jag vet att det är så för alla.

Reiki är det verktyg som jag valt att använda för att nå källan till högre intelligens som hjälper och vägleder mig om dagarna. Källan som hjälper mig att ta mig till tillstånd av total frid och harmoni och som vägleder mig mot mina mål.

Jag tänker att vi är här för att lära oss om oss själva och bli de vi var ämnade att vara. Vi är andliga varelser som kan helas och transformeras och Reiki kan hjälpa oss och gör det på ett vackert okomplicerat och omsorgsfullt sätt. Du får alltid det du behöver just nu med Reiki. Ibland blir helandet ögonblickligt och ibland behövs det längre tid.


Är du mer nyfiken på Holy Fire® och vad den energin och kontakten kan göra för just dig så läs gärna mer på www.reiki.org, Williams Lee Rands hemsida.


Jag har regelbundet kurser i Olofström både etapp 1 och 2 med Holy Fire® Reiki III och jag

kan verkligen rekommendera dessa för din egen utvecklings skull.