REIKI ÄR FRISKVÅRD

Svenska Skatteverket har godkänt Reikin som en friskvårdsmetod, både som behandling och som utbildning för självhjälp. Det innebär att kostnaden för arbetsgivare är avdragsgill enligt de gängse reglerna, och att det då är en skattefri förmån för arbetstagaren.

Den som är långtidssjukskriven har också chans att få ersättning för behandlings- och kurskostnader av Försäkringskassan. Det varierar dock väldigt om man får en sådan ansökan beviljad – både lokalt och regionalt.

REGRESSION SOM FRISKVÅRD 

Hypnos i syfte att nå avslappning och minska stress eller vid rökavvänjning är godkänt av det Svenska Skatteverket. Regression är en form av hypnos och är då godkänt av Svenska Skatteverket i syfte enligt ovan.