Holy Fire® III Reiki I

Den första Reikikursen Reiki I ger dig förmågan att kanalisera Reikienergi med hjälp av dina händer. Energin kan kanaliseras till andra människor, djur, växter, mat, ja till allt du kan ta på om man så vill. Du kan även behandla dig själv. Inga förkunskaper krävs men du bör ha tagit emot Reiki själv innan du går kursen. Du kommer känna att du får mer kontroll på dig själv mycket på grund av de meditationer och meditationstekniker du får tillgång till och som vi kommer pratisera.


Syftet med en Reikikurs kan vara en önskan av att kunna hjälpa dig själv och/eller andra. Många går kurserna enbart för sin egen personliga och andliga utveckling, att ge Reiki även om det är till dig själv gynnar det alltid andra, som ringar på vattnet. Du blir en kanal för energin, du tillåter energin flöda genom dig och fyller på så sätt dig själv, den/det du ger Reiki och dess omgivning. Världen kan aldrig få för många Reikihealers, ju fler Reikihealers som utövar sin kanalisering desto mer harmonisk värld kommer vi få uppleva.

Den första Reikikursen öppnar upp och förstärker din naturliga helande-förmåga, så att du kan överföra Reikienergi med hjälp av dina händer. Alla är födda med healingförmågan men att gå Reikikurser öppnar upp och renar och du får tillgång till nya verktyg och starkare kanaler.

Kursen innehåller många praktiska moment, men för att få erfarenhet och känna att man behärskar sin nya/förstärkta förmåga krävs det också att du praktiserar efter kursen, gärna med familj, vänner och kurskamrater. Bor du nära mig kan du delta i de sammankomster jag annordnar där vi ger varandra Reiki. Initieringarna/tändningarna, meditationerna och de praktiska momenten på kursen har en utrensande effekt och sätter igång inre processer – fysiska och känslomässiga, och det kan även påverka ditt sociala liv. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen och ibland t.om. före kursen, från det att du anmält dig.


Kursinnehåll - se under fliken kursinnehåll

Holy Fire® är ett registrerat varumärke som tillhör William Lee Rand

Om mig

Jag gick min allra första Reiki kurs Reiki I  i mars 2000

Det va efter att min mamma gått kursen och jag upplevde mycket positivt efter att hon gått den, jag blev nyfiken och kort därefter hade jag anmält mig till Reiki I och kort därpå gick jag även Reiki II. Mina Reikimasters va Maria & Andras Bodnar i Reiki I.


Innan din Reiki I

Skriv ner, memorera och känn igenom hur din kropp och energi känns, när du sedan gått Reiki I gör du detsamma igen. När man blir medveten om före och efter är det mycket enklare att känna skillnad, annars tar man lätt för givet och tänker att ingen förändring skett.

Efter din Reiki I

Nu kan du kanalisera Reiki energi och ge dig själv och andra energi och läkning. Det är inte av din egen energi du ger utan du fungerar nu som en kanal av energi, du behöver alltså inte vara orolig att du tömmer dig själv på energi, ditt eget energiförråd fylls också på när du ger till andra.