Holy Fire® III Reiki II

Att efter Reiki I gå vidare till Reiki II är en naturlig uppgradering när du känner dig redo och har mognat i Reiki I. Du får ytterligare energihöjning och dina behandlingar blir effektivare.

Du får redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt genom att sända Reiki på långt avstånd, till förflutet, framtid, mål, orsaker och situationer. Dessutom lär du dig några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av. Kursen innehåller många praktiska moment, men för att få erfarenhet och självförtroende krävs det också att du praktiserar efter kursen, gärna med familj, vänner och kurskamrater. Bor du i närheten har du möjlighet att delta i mina sammankomster där vi delar med oss av våra energier och förmågor.

Initieringarna, meditationerna och de praktiska momenten på kursen har en utrensande effekt och sätter igång inre processer – fysiska och känslomässiga, och det kan även påverka ditt sociala liv. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen och ibland t.om. före kursen, från det att du anmält dig. 


Kursinnehåll- se fliken kursinnehåll


Holy Fire® är ett registrerat varumärke som tillhör William Lee Rand

Om mig

Min andra Reikikurs alltså Usui Reiki II gick jag också i mars 2000, alltså 1 vecka efter det att jag gått Reiki I. Mina Reikilärare förklarade för mig att det va tätt att gå så kort efter första initieringen men ansåg att jag va mogen att gå på Reiki II. Idag utbildar jag Reiki I och Reiki II med ca 2 veckors intervaller, det är du som känner och vet om du är redo. Ibland kan det förståss vara så att klienten som ska gå kursen inte är säker på om de själva vill gå vidare, utan kanske vill känna att de landar i vart steg och det är så klart upp till var och en.

Mina Reikimasters va Maria & Andras Bodnar även i Reiki II.

Innan din Reiki II

skriv ner, memorera och känn igenom hur din Reiki I känns, när du sedan gått Reiki II gör du samma sak igen, det är lätt att man annars inte tänker på skillnaden utan tror efter ett tag att man alltid haft känslan och kraften 

Efter din Reiki II

Nu kan du ge Reiki till de som är längre bort, de behöver inte vara i närheten längre. Din Reiki är nu intensivare och ju mer du prakticerar desto mer energi får du själv.